Buddha Jayanti 2014 Donors List

Buddha Jayanti 2014 Donors List

Name Amount Paid Due
Akaraj Pandey & Neera Pandey $201.00 $201.00 $0.00
Amlesh Bajracharya $51.00 $51.00 $0.00
Bal Ram Thapa & Sunanda Thapa $51.00 $51.00 $0.00
Bed Dawadi $51.00 $51.00 $0.00
Beena Sherchan $51.00 $51.00 $0.00
Bhakta & Nanu Thapa $151.00 $151.00 $0.00
Bhimal Shrestha & Pramila Shrestha $101.00 $101.00 $0.00
Binod K Bhetwal & Bimala Bhetwal $20.00 $20.00 $0.00
Buddhi Ghimire & Rama Ghimire $20.00 $20.00 $0.00
Deepak Pathak $151.00 $151.00 $0.00
Devi Charan Ghimire & Kalpana Ghimire $21.00 $21.00 $0.00
Dil  Shrestha & Sarita Shrestha $101.00 $101.00 $0.00
Dilli Ram Thapa & Sarita Thapa $51.00 $51.00 $0.00
Gita Guragain & Shyam Joshi $111.00 $111.00 $0.00
Gokul Poudyal & Samjhana Poudyal $101.00 $101.00 $0.00
Krishna Koirala & Tulasa Koirala $105.00 $105.00 $0.00
Nakul Shrestha & Sapana Shrestha $51.00 $51.00 $0.00
Naresh Pradhan $25.00 $25.00 $0.00
Netra Mainali & Indu Mainaly $101.00 $101.00 $0.00
Prakash C. Ghimire $20.00 $20.00 $0.00
Prem & Brinda Guragain $151.00 $151.00 $0.00
Rajesh Pandey & Bhawani Pandey $51.00 $51.00 $0.00
Ram Babu Pandey & Monika Pandey $200.00 $200.00 $0.00
Rameshor Bhandari $51.00 $51.00 $0.00
Ramji Gautam & Sushma Pokhrel Gautam $51.00 $51.00 $0.00
Rishi Dhakal & Bimala Dhakal $201.00 $201.00 $0.00
Subash Dahal & Navinata Dahal $51.00 $51.00 $0.00
Sunita K Choudhary $51.00 $51.00 $0.00
Tara Black Gurung $151.00 $151.00 $0.00
Upendra Neupane & Sabitri Neupane $51.00 $51.00 $0.00
Veda Bhakta Joshi  $201.00  $201.00  $0.00
Total $2,745.00 $2,745.00 $0.00

Buddha Jayanti 2014 Expenses

EXPENSES HEAD AMOUNT DESCRIPTION
Hall rent
$1250.00 Paid rent
Food $650 Dinner sponsored  for Buddha Jayanti Purnima
Other $373.82 Bought supplies
Total 2273.82