Board of Directors(2018-2020)

Akaraj Pandey

Basu Dev Ghimire

Bimal K. Shrestha

Bhim Dhakal

Dilli Thapa

Deepak Pathak

Eka Dev Sharma

Gokul Poudyal

Ganga Basnet

Gyanendra Gurung

Indira Tripathi

 

Kedar Poudel

Ram Babu Pandey

Ram Chandra Lamichhane

Rajesh Pandey

Rameshor Bhandari

Sabitra Oli

Sushila Pandey

Tilak Karki

Upendra Sapkota

Upendra Dev Neupane