Advisory Board ( 2010 – 2014 )


Dr. Deepak Shimkhada


Dr. Shyam Tulachan


Mr. Veda Bhakta Joshi


Er. Kanhaiya Kkayastha


Dr. Jeet Joshee


Dr. Shambhu Dhungana


Dr. Binod Tiwari